Vi fører regnskap for kunder i mange forskjellige bransjer.

Vi konkurrerer gjennom å levere spisskompetanse, effektive regnskapsrutiner og tilgjengelighet.

Vi er underlagt kontroller fra Finanstilsynet, Revisorforeningen, NARF og det er stilt strenge etterutdanningskrav og stramme etiske regler.

Kundene våre kan derfor ha full tillit til oss som en kompetent og pålitelig samarbeidspartner.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende fagfelt:

  • Revisjon og bekreftelse
  • Regnskapsføring
  • Finansiell rådgivning

Spisskompetanse

Vi har spisskompetanse innen regnskap og økonomistyring, og kan tilby deg som kunde det beste!

Alle våre oppdragsansvarlige er utdannet revisor. Vi har dyktige og engasjerte revisormedarbeidere som bistår deg og din virksomhet i spørsmål om regnskap, skatt/avgift, selskapsomdannelse, stiftelse samt generelle bedriftsøkonomiske spørsmål.