Vi bidrar til å sikre langsiktige og bærekraftige virksomheter!

Vi utfører vårt arbeid utfra følgende overbevisninger:

Verdier

Idé
Fokus Regnskap & Revisjon skal ivareta kundens behov for kvalitetssikring av finansielle rapportering og annen økonomisk informasjon. I tillegg skal vi bidra med å optimalisere kundens kontrollaktiviteter. Vi skal, gjennom våre dyktige medarbeidere, effektive arbeidsrutiner og tydelig kommunikasjon, utfører revisjons- og rådgivningstjenester på en profesjonell måte.

Visjon
Fokus Regnskap & Revisjon skal bidra til å sikre, forvalte og utvikle våre kunders verdier. Fokus Regnskap & Revisjon skal være en trygg arbeidsplass for våre medarbeidere og en lønnsom virksomhet for våre investorer.